Home > Aparaty i urządzenia > Mieszalniki
Mieszadła do kadzi przejezdnych PVM
 
Mieszadła do kadzi przejezdnych PVM stosuje się do mieszania cieczy i mediów dyspersyjnych. Mieszadła są przydatne zwłaszcza w procesach barwienia
farb i lakierów.
Mieszadło PVM
charakteryzuje się stabilną
i solidną konstrukcją.
Może być dostarczone
jako urządzenie wolnostojące
lub przyścienne.
   
   
OPIS DZIAŁANIA:  
  Mieszadło do kadzi przejezdnych PVM składa się ze stojaka oraz zespołu wysięgnika
z układem napędowym i wałem. Przeniesienie napędu odbywa się za pomocą przekładni pasowej. Prędkość obrotową reguluje się za pomocą przetwornicy częstotliwości.
Podnoszenie i opuszczanie mieszadła wykonywane jest przez siłownik hydrauliczny
lub pneumatyczny.
W wykonaniu standardowym urządzenie oferowane jest w wersji przyściennej,
wersja wolnostojąca dostępna jest na zamówienie.
   
ZASTOSOWANIE:  
  Mieszadło do kadzi przejezdnych PVM stosuje się w procesach:
• produkcji lakierów,
• barwienia produktów,
• mieszania cieczy,
• zapobiegania sedymentacji substancji stałych - np. podczas przechowywania past pigmentowych.
   
 

| Home | Firma | Projekty | Aparaty i urządzenia | Inwestycje "pod klucz" | Nabór | Kontakt |

Profarb ISO 9001:2000